A tanúsítványra vonatkozó szabályok

Jogszabalyi előírás a tanúsítvány elkészíttetése

A 176/2008 Kormányrendelet teszi kötelezővé az energetikai tanúsítvány elkészítését az alábbiakban felsorolt esetekben.

Kötelező elvégezni a tanúsítást

Nem kötelező

  • új ingatlan eladásához, ha még nincs használatbavételi engedélye;
  • 50 m² alatti alapterületű, különálló épületre;
  • az évente 4 hónapnál rövidebb használatú (pl. üdülő) épületre;
  • ideiglenes, illetve sátorszerkezetű építményekre;
  • vallásgyakorlási rendeltetésű ingatlanokra;
  • ha nincs semmilyen épületgépészeti rendszer telepítve (pl. fűtetlen raktárak, pince, garázs)

Hitelesítő azonosító szám (HET)

A Hiteles Energetikai Tanúsítvány (HET) sorszám a szakvélemény jobb felső sarkában olvasható. Ezt a számot az OÉNY generálja, miután a készítő szakértő beküldte az ingatlan adatait a rendszerbe.

HET szám adásvételi szerződésben

Az ingatlan adásvételi szerződésében rögzíteni kell az energetikai tanúsítvány azonosító sorszámát és a vevő nyilatkozatát, hogy a tanúsítványt átvette az eladótól. Ennek a fejezetnek a szövegezéséről az ügyvéd gondoskodik, a tulajdonos feladata mindössze annyi, hogy biztosítsa a tanúsítvány meglétét legkésőbb a szerződés megkötéséig.

Jogszabalyi előírás a tanúsítvány elkészíttetése

Energetikai tanúsítványt csak mérnök készíthet

Energetikai tanúsítványt csak olyan mérnök állíthat ki, aki a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szerepel és a tanúsítói jogosultsági vizsgát teljesítette. A számításokat minden szakembernek ugyanolyan módszerrel kell elkészítenie (7/2006 TNM rendelet szabályai szerint), így a szakvélemény független az elkészítő személyes véleményétől.

Tíz évig használható fel

A tanúsítványt tíz évig lehet használni a kiállítást követően. A szakvélemény érvényét veszti, ha az ingatlanban olyan átalakítást végeznek, amely befolyásolja az épületenergetikai jellemzőket. Ilyen átalakításnak számít minden energetikai korszerűsítés (kazáncsere, ablakcsere, hőszigetelés), valamint a hozzáépítés, bontás is.

Mire van szükség a munkához?

A megrendeléshez az ingatlan pontos címére van szükség, és annak a személynek az elérhetőségére, aki bekísér minket felmérni az épületet (lakást). Helyszíni szemlét kötelező tartanunk. Építészeti tervrajzokra nincs szükségünk, a felmérési díjakat beépítettük az árainkba. A helyszíni szemlekor szükségünk lesz az ingatlan helyrajzi számára, valamint a megrendelő nevére és lakcímére (számlázási cím).